แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

การเคลมประกันรถยนต์

การเคลมแห้ง คือ เป็นการเคลมความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของเราหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วซักช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่มักเป็นการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี เช่น เฉี่ยวชนกำแพง ฟุตบาท ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าหรือเป็นการขูดขีดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของเรา การเคลมแบบแห้งนี้มักเป็นความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ และไม่มีคู่กรณี

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์:

เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดอุบัติเหตุ รีบแจ้งเหตุ ให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกภัย ทั่วไทย เบอร์เดียว โทร. 1292 (24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ) หรือกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์แล้วติดต่อที่สาขาของบริษัทฯหรืออู่ในเครือได้โดยตรง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม:

สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย: แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

*หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 

 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดอุบัติเหตุ รีบโทรศัพท์แจ้งเหตุ ให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกภัย ทั่วไทย เบอร์เดียว โทร. 1292 (24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ)

 รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้กับศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทราบ มีดังนี้

 • หมายเลขทะเบียนรถยนต์ทั้งรถประกันภัยและคู่กรณี
 • หมายเลขกรมธรรม์ หรือ ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ และ ผู้แจ้งเคลม
 • วัน – เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณจุดสังเกต ที่เห็นได้ง่าย
 • ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ: ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถแจ้งได้ทันที ให้ถ่ายรูปหรือรวบรวมหลักฐานของคู่กรณีและสถานที่เกิดเหตุ แล้วทำการติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 1292 โดยเร็ว

เมื่อแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทราบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

 • รอเจ้าหน้าที่เคลม ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
 • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
 • รู้ผิด – ถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
 • หากมีการเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 • ไม่ควรตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
 • กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือโดยนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 • นำรถเข้าซ่อมกับอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก (ดูรายชื่ออู่คู่สัญญาของบริษัทฯได้จากหัวข้อ “รายชื่ออู่ประกันภัย”)
 • หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อบริษัทฯ เพื่อความถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

*หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน