Family Love -

Family Love

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตัวรถ และบุคคล

  • อายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี มีบุตรตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยต้องแสดงสูติบัตรของบุตรพร้อมการสมัครทำประกันภัย
  • ความคุ้มครองตัวรถ เช่น ความเสียหายจากการชน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ รถคว่ำ หรือรถสูญหาย
  • ความคุ้มครองบุคคล เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ 100,000 บาท/คน หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ข้บขี่ 250,000 บาท/ครั้ง

   

สนใจแบบประกัน

 

หมายเหตุ:

  • รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • แฟมิลี่ เลิฟ เป็นชื่อแพคเกจทางการตลาด ชื่อที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยที่ลูกค้าจะได้รับคือ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  • ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข และความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกว้นการคุ้มครอง:

  • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
  • การใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อลากจูง

 

เคลมง่าย…

แจ้งเคลมผ่านทาง LINE
หรือ โทร. 1292 ตลอด 24 ชม.

จุดเดียวจบ ยื่นเอกสารเคลม ด้วยบริการแบบครบวงจร

 

รวดเร็ว…

บริการช่วยเหลือ
ถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

(ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

จริงใจ…

บริการ SMS Alert...
แจ้งทุกสถานะการซ่อมรถยนต์

มั่นใจในคุณภาพการซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา)

สบายใจกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
อาทิ ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย บริการรถยก/ ลากรถ บริการกำจัดสัตว์ดุร้ายไม่พึงประสงค์ทั้งในรถและบ้าน เช่น งู ต่อ แตน

ตัวอย่างความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์:

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตัวรถ และบุคคล
   • ความคุ้มครองตัวรถ เช่น ความเสียหายจากการชน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ รถคว่ำ หรือรถสูญหาย
   • ความคุ้มครองบุคคล เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ 100,000 บาท/คน หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 บาท/ครั้ง
  • สบายใจกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน อาทิ ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย บริการรถยก / ลากรถ บริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในรถและบ้าน เช่น งู ต่อ แตน (เงื่อนไขและรายละเอียดของบริการ)
  • มั่นใจในคุณภาพของศูนย์ซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา) พร้อมบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS ให้ทราบถึงความคืบหน้างานซ่อม ระหว่างที่รถเข้าซ่อม

ตารางความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

  • ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
  • อายุรถไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจดทะเบียน
  • รถที่ขอเอาประกันภัย: เฉพาะรถยนต์ญี่ปุ่น ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และประเภทรถกระบะส่วนบุคคล 4 ประตู ไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งใช้ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการพาณิชย์

เงื่อนไขความคุ้มครอง:

  • ให้บริการสำหรับซ่อมอู่ในสัญญาเท่านั้น
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ทั้งนี้เป็นไปตามราคามาตรฐานที่บริษัทใช้
  • แผนประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
  • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่าย
   รถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งและไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ยกเว้นอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น สติกเกอร์ติดรถรอบคัน ฯลฯ

บริการพิเศษที่จะได้รับ

สนใจบริการเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1292